Emsfors Bruk - Timmerhästen

Dessa bilder från flottningen av timmer till Emsfors Bruk våren 1959.
Image302  Timret avverkades på vintern och flottades på våren när isen försvunnit. Image101  Vid Emsfors Bruk samlas timret ihop...... Image06  ... timmerhästen.... Image102
Image04 Image203 Image103 Image304
Image03  Massaveden tas upp ur timmerhästen och..... Image104  .... med linbanan förs det till vedgården där det lagras för senare användning i produktionen. Image02  Mycket ved flottas till bruket .... Image404  ...men en hel del massaved kommer också till bruket med lastbil.
Image402  Här tas senare veden in i renseriet där den barkas och flisas.